Marianne Hansson, det är jag.

Mitt företag startade jag 1982 och har haft fullt upp hela tiden. I början var det arkitektjobb till 100 %, vartefter har jag bäddat in fler arbetsuppgifter.

Numer är jag även certifierad Kontrollansvarig för byggprojekt (se Boverkets hemsida)

Gör även enklare energiberäkningar

Gillar siffror, så bokföring & redovisning finns också med i företaget.

kommer snart mera

Tillbaka till toppen